Opptak 2017

For å være med på opptaket 2017 må dere kjøpe et medlemsnummer. Dette kjøpes ved å betale inn kr 500 til kontonummer 4435 08 56576. Husk å merk innbetalingen med navn og adresse. Dette er det eneste opptakskriteriet til barnehagen. Dere vil da få tilsendt et brev fra Tussilago barnehage, som administrerer medlemsnumrene. Det inneholder informasjon om hvilket medlemsnummer dere blir tildelt. Dette nummeret gjelder for alle barna i familien. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars 2017. Søknaden sendes inn på Stjørdal kommunes hjemmeside.