Søke plass

Det kan søkes om barnehageplass hele året, men søknadsfristen for neste hovedopptak er 1. mars 2018. Denne søknaden sendes inn på Stjørdal kommunes hjemmeside. For å ha mulighet til plass i Stjørdal Barnehage SA må man kjøpe et medlemsnummer til 500kr. Dette kjøpes ved å betale inn til kontonummer 4435 08 56576. Husk å merk innbetalingen med navn og adresse. Dette er det eneste opptakskriteriet til barnehagen og nummeret gjelder for alle barna i familien.

Nyheter