Søke plass

For å få plass i Stjørdal Barnehage SA må man kjøpe et medlemsnummer til 500kr. Dette kjøpes ved å betale inn til kontonummer 4435 08 56576. Husk å merk innbetalingen med navn og adresse. Dette er det eneste opptakskriteriet til barnehagen. Dette nummeret gjelder for alle barna i familien. Søknadsfristen for neste hovedopptak er 1. mars 2018. Søknaden sendes inn på Stjørdal kommunes hjemmeside.